Istoria Valahiei, în date

Istoria Valahiei, în date

… începând cu Mircea cel Bătrân

1385, 1 Ianuarie – Dan I şi Mircea cel Bătrân ajung pe tronul Valahiei, fiind asociaţi la domnie

1386 –  Dan I este ucis de către ţarul bulgar de Târnovo, Ivan Şiman, însă data exactă nefiind nespecificând

1386, 23 septembrie – Ajunge pe tronul Valahiei Mircea cel Bătrân

1389 – Este atestat, ȋntâia oară, ȋn documente  funcția de stolnic

1389, 4 septembrie – Primul vornic, ce apare ȋntr-un act oficial, în persoana lui Jupân Valdislav

1389, 15 iunie – Are loc Bătălia de la Câmpia Mierlei sau Bătălia de la Kossovopolje

1390 – Baiazid I atacă şi cucereşte Vidinul şi-l alungă pe ţarul Straţimir

1391 – Mircea cel Bătrân atacă, în primavara anului 1391, trupele turceşti conduse de către Firuz Bei şi le decimează. În urma victoriei obţinute, domnitorul român reocupă Vidinul, şi-l repune în drepturi pe ţarul Straţimir

1391 – Prima menţionare a funcţiei de “mare logofăt” sau “protologofăt”

1394, 10 octombrie – Are loc bătălia de la Rovine

1395, 7 martie – Are loc bătălia de pe râul Argeş

1396, 21 marite – Începutul primei domnii a lui Vlad I Uzurpatorul

1396, 6 decembrie – Sfârşitul primei domnii a lui Vlad I Uzurpatorul

1396, 25 septembrie – Începutul bătăliei de la Nicopole

1397, 24 ianuarie – Începutul celei de-a doua domnii a lui Vlad I Uzurpatorul

1397, 31 ianuarie – Sfârşitul celei de-a doua domnii a lui Vlad I Uzurpatorul

1397, 8 decembrie – Voievodul Transilvaniei, Ştibor de Stiborich, trece cu oastea sa prin Ţara Românească spre Nicopol pentru a participa la lupta cruciaţilor cu turcii

1400 – Mircea ȋl alungă de pe tronul Moldovei pe Iuga Ologul ṣi îl pune ca domn pe Alexandru cel Bun

1402 – Baiazid este ucis de către Timur Lenk iar imperiul Otoman este cuprins de anarhie

1403 – Datează cel mai vechi sigiliu din Ţara Românească ce prezintă “Nova plantatio”- două capete ȋncoronate redate din profiliar, cel mai probabil, ele reprezintă pe Mircea ṣi pe fiul lui Mihai

1404 – Mircea reuseṣte să profite de anarhia din imperiul otoman ṣi recuperează Dobrogea

1404 – Călugărul dominican Ioan, participând la tratativle diplomatice ȋntre Timur Lenk ṣi unele state din Europa, redacteză la 1404 “Cartea despre Cunoaṣterea lumii”, carte unde vorbeşte despre întinderea Valahiei

1410 – Mircea cel Bătrân îl sprijină pe Musa Celebi, conducător al Rumeliei, ȋn preluarea tronului, iar după uciderea acestuia ȋl sprijină pe Mustafa Celebi fratele lui Musa ṣi pe ṣeicul Bedr-ed-Din

1415 – Mircea cel Bătrân semnează un tratat cu Turcii prin care aceṣtia se obligau a respecta graniţele Ţării Româneṣti, în schimbul unui tribut de 3000 “piese” în aur

1415 – Se regăseṣte ȋntâia oară, în documente, Paharnicul

1415 – Este scrisă o poveste bizantină, “Călătoriile lui Mazaris ȋn Iad”, unde se vorbeṣte despre un grup de artiṣti greci care au venit ȋn Ţara Românească ṣi care au fost foarte bine primiţi de “prea mărinimosul voievod” Mircea cel Bătrân

1415 – Prima oară apare, atestat în documente, funcţia de spătar cu denumirea exactă de “Purtător de sabie”

1418, 31 ianuarie – Se stinge din viaţă Mircea cel Bătrân

1418, 31 ianuarie – Ajunge pe tronul Valahiei Mihail, fiul cel mare al lui Mircea cel Bătrân

1418, 10 iulie – Dintr-un document scris ȋn latină, aflăm că  “Michaila Voyevod”  domneṣte peste Ţara Românească, peste munţi până spre Ţara Tătărească amândouă părţile, de dincoace ṣi de peste Dunăre, până la Severin (ȋn dreptul Porţilor de Fier) ṣi până la Marea Neagră

1419 – La ȋnceputul anului 1419, Mihail I, intră ȋn conflict cu vărul său Dan al II-lea ce s-a ridicat cu pretenţii la tron

1419 –  Ȋn octombrie Sigeismund de Luxemburg, aflat personal ȋn fruntea trupelor maghiare, soseṣte ȋn zona Banatului de Severin, hotărât fiind să demareze o campanie ȋmpotriva otomanilor

1419, 7 iunie – Sigismund, regele Ungariei,  redactează un act prin care ȋi retrage dreptul de stăpânire a lui Mihail asupra Branului

1420 – Sultanul reuṣind să ȋnăbuṣească răscolele din Asia ṣi Balcani, ȋn primăvara anului 1420 va declara un mare război sfânt contra Ţării Româneṣti

1420 – Mihail I se stinge din viaţă – că a murit ȋn crâncenele lupte purtate după retragerea ȋn munţi sau că a fost capturat de către turci ṣi ucis ulterior, nu putem ṣti

1420, 26 mai – Radu al II-lea Praznoglava ajunge pe tron dupa moartea fratelui său Mihail

1422, 23 octombrie – Sfârşitul primei domnii a lui Radu al II-lea Praznoglava

 

…începând cu Mircea cel Bătrân

1422, 23 octombrie – Începe prima domnie a lui Dan al II-lea

1423 – La ȋnceputul anului 1423, o armată turcească trece  Dunărea cu scopul de a-l alunga pe Dan ṣi de-al ȋnscăuna pe văru său Radu Praznaglava

1423, 3 februarie – Dan al II-lea reuseṣte să repurteze o glorioasă victorie asupra  turcilor, pe câmpul de luptă pierzându-ṣi viţa 36.000 de soldaţi otomani

1424 – Cu sprijim militar unguresc, la ȋnceputul anului 1524 Dan al II-lea duce o nouă luptă cu Praznaglava, luptă ce se ȋncheie cu un rezultat nefavorabil pentru el ṣi este nevoit să se refugieze ȋn Transilvania

1426 – Luptele dintre cei doi pretendenţi la tronul valah (Radu Praznoglava şi Dan al II-lea) reȋncep ȋn primăvara anului 1426 ṣi ţin până ȋn iarnă când Dan este nevoit să se retragă la Râṣnov ȋn ţara Bârsei

1427, 24 ianuarie – Alături de Don Pedro, fiul regelui Portugaliei ṣi a oṣtilor maghiare, Dan al II-lea porneṣte spre Muntenia pentru a-l alunga pe Radu Praznaglava

1427, 24 ianuarie – Încetează prima domnie a lui Dan al II-lea

1427, 24 ianuarie – Începe cea de-a doua domnie a lui Radu al II-lea Praznoglava

1428, 6 aprilie – Încetează cea de-a doua domnie a lui Radu al II-lea Praznoglava

1427, 7 iulie – Sigismund de Luxemburg afirmă că ȋn iarna grea care tocmai trecuse, armata lui a luptat pentru a-l ajuta pe Dan a recuceri “Ţara Românească din care o mare parte, zisul Radu zis Praznaglava, o supusese mâinilor lui, cu sprijinul zişilor turci

1427 – Sigismund de Luxemburg ia ȋn stăpânire cetatea Bran ce aparţinea Munteniei ȋncă din timpul lui Mircea cel Bătrân

1428, 6 aprile ? – Încetează cea de-a doua  domnie a lui Dan al II-lea

1428, 3 iunie – Armata maghiară a lui Sigismud de Luxemburg, ce era condusă  de  comitele Ştefan de Rozgony, trece Dunărea  ṣi porneṣte un atac atât  pe uscat cât ṣi pe apă  asupra cetăţii sârbeṣti de la Golbuc apărată de otomani

1429 – Ȋnaintea lunii iunie a anului 1529 Dan atacă cetatea Chilia, dar fără sorţi de izbândă, iar pe drumul de retragere este aṣteptat ṣi ȋnfrânt de oṣtile moldovene ale lui Alexandru cel Bun

1430, 11 noiembrie – Dan al II-lea atacă din nou Chilia tot fara succes

1431, 30 ianuarie  – Datează  ultimul document semnat de către Dan al II-lea

1431, 14 iunie – Începe  domnia lui Alexandru I Aldea

1431, 2 iulie – Pentru susţinerea lui Alexandru I Aldea, socrul său, Alexandru cel Bun, ȋnaintea datei de 2 iulie 1431, a organizat o mare oaste ȋn fruntea căreia l-a pus pe marele său vornic. Armata a fost mobilizată ȋn zona Putnei fiind pregătită ȋn orice clipă să ȋntre ȋn Ţara Românească

1432, 1 iunie – Ȋn două  scrieri sârbeṣti se specifică faptul că, ȋnaintea datei de 1 iunie 1432, ”a murit Dan Voevod, luptând vitejeṣte cu ismaeliţi”

1432, 10 iunie – O tabără turcească se găsea amplasată la Finta ȋn apropierea capitalei Târgovoṣte

1432 – În luna iulie a anului 1432, prin negocierea directă ȋntre Aldea ṣi sultanul Murad, sunt stabilite clauzele unui tratat de pace  clar nefavorabile principelului român: este obligat să plătească tribut, să trimită zălog 20 de fii de boieri ṣi să participe ca aliat al turcilor ȋn campaniile pe care aceṣtie le vor organiza contra creṣtinilor. Singura parte bună din acest tratat este că domnul muntean a reuṣit să salveze viata a 3ooo de oṣteni români ce au fost luaţi prizonieri de către turci

1432 – În luna iulie a anului 1432, turcii lansează o ofensivă contra Transilvaniei, ofensivă la care, ca vasal al sultanului, trebuie să ia parte ṣi Alexandru principele valah. Această campanie este condusă Sarzi, beglerbegul Rumeliei ṣi Hambza Beglerbegul Anatoliei. Alexandru, pentru a arăta că de fapt este de partea creṣtinilor, prin comisul de Timiṣ Ştefan Rogony, ȋl ȋnṣtiinţează pe regele Sigismund care sunt efectivele turceṣti ṣi ȋl asigură că va trece de partea lui când va sosi armata maghiră

1433 – În anul 1433 Regele Ungariei ȋi retrage lui Alexandru I Aldea dreptul asupra Almaṣului ṣi Făgaraṣului, feude pe care i le va acordă rivalului său Vlad Dracul

1433, 9 februarie – Alexandru I Aldea ȋnzestrează mânăstirille Zographou şi Xeropotamou cu 3000 de aspri

1436, 25 iunie – Ultimul document emis de Alexandru I Aldea

1436, 5 septembrie – Împreună cu oastea maghiară ṣi ajutat de boieri potrivnici lui Alexandru I Aldea, Vlad Dracul intră ȋn Ţara Românească având o confrunatare cu armata lui Aldea ce era sprijint de către turci

1436, 17 noiembrie – La Constantinopol soseṣte vestea că armata turcească, aliată lui Alexandru I Aldea, reuseṣte să ȋnvingă pe cea a boierilor revoltaţi aliaţi cu Vlad Dracul

1436, 17 noiembrie? – Încetează domnia lui Alexandru I Aldea

1437, 20 ianuarie – Începe prima  domnie a lui Vlad Dracul

1437, 24 ianuarie – Vlad Dracul acordă privilegii comerciale către braṣoveni

1437, 18 iulie – Postelnicul său, statornicul, este atestat prima oară ȋn scris

1438 – Turcii organizează o campanie contra maghiarilor iar  Vlad Dracul ȋi ȋnsoţeṣte

1442 – Ȋn primavara anului 1442, otomanii organizează din nou o campanie contra Ungariei, armata turcească trece prin Ţara Românească ṣi pustieṣte Transilvania

1442, 18 martie – Iancu de Hunedoara, ce era guvernator al Ungariei, ȋn acea perioadă, este ȋnfrânt la Sântimbru de către turci

1442, 23 martie – Iancu de Hunedoara repurtează o mare victorie asupra otomanilor ucigândul pe Mezid bei comandatul oṣtilor turcesti ṣi pe fiul acestuluia

1442, 3 iulie – Vlad Dracul confirmă o ȋntelegere cu magistrul Braṣovului ȋn care voevodul român dă libertate negustorilor Braṣoveni de a trece prin Ţara Românească

1442, iulie/septembrie – Încetează prima  domnie a lui Vlad Dracul

1442, septembrie –  Ajunge pe tronul Valahiei Basarab al II-lea

1443, 9 ianuarie – Datează ultimul documnt din timpul domnie lui lui Basarab al II-lea

1444, aprilie? – Se încheie domnia lui Basarab al II-lea

1444, 24 aprilie – O solie a regelui Vladislav I Jagiello porneṣte din Buda cu destinaţia Adrianopol pentru ȋncheierea unei păci cu turcii

1444, aprilie Începe  a doua domnie a lui Vlad Dracul

1444 – Regele Ungariei Vladislav I declanşează un nou război contra otomanilor având, în fruntea oştilor, pe Iancu de Hunedoara. Vlad Dracul îi este alături lui Iancu cu o oaste de 7000 de ostaşi

1445 –  Are loc o expediţie a flotei burgunde pe Dunăre, cu scopul de a-l găsi pe regele Vladislav I despre care se credea că încă mai trăieşte. Flota avea, deasemenea, ca ţel demararea unei noi campanii contra turcilor, Vlad li se alătură şi împreună cuceresc cetatea Giurgiu şi Turtucaia, alte două cetăţi: Silistra şi Turnu nu au putut fi luate de la turci

1447, 10 noiembrie – Iancu de Hunedoara porneşte o campanie contra “nelegiuitului Vlad, voevodul Ţării Româneṣti” pe care îl consideră unul dintre “duşmanii învederaţi ai regatului Ungariei”

1447, 4 decembrie – Iancu de Hunedoara lungă din scaunul de la Târgovişte pe Vlad Dracul

1447, 16 decembrie – Vlad este prins în satul Bălteni şi decapitat din ordinul lui lancu de Hunedoara (nu direct de acesta deoarece în acea dată Iancu se ăăsea în Braṣov) iar fiul acestuia, Mircea, este îngropat de viu de către boierii şi negustorii din Târgovişte

1447, 4 decembrie –  Încetează a doua domnie a lui Vlad Dracul

1447, 4 decembrie –  Începe domnia lui Vladislav al II-lea

1447 –  În vara anului 1447 apare la curtea lui Iancu De Hunedoara “Ladislau Walachus” (Ladislau=Vladislav) alături de suita sa

1448, 1 februarie – Iancu îi anunţă pe oamenii din cetatea Rupea despre “vestitul principe, domnul Vladislav, voievodul Ţării Româneşti, va veni acum la noi”, aceasta fiind prima menţionare  a lui Vladislav al II-lea în calitate de domn

1844, 18-19 octomnrie – La sângeroasa bătălie de la Kosovo Poljie Vladislav se afla cu  6000 de călăreţi (în fruntea căreia se afla, se pare, fratele său Dan) iar după altele ȋn jur de 10000 (o treime din totalul armatei creştine). După cronicile maghiare armata valahă piere eroic pe câmpul de luptă, după cronicile turceşti este încercuită de trupele conduse de blegerbeg-ul Anatoliei şi cel al Rumeliei, fiind nevoită să se predea

1451 – La Adrianopol, în anul 1451, s-a semnat un tratat de pace prin care Vladislav reuseşte să obţină autonomia Ţării Româneṣti. Acesta rămâne vasal Coroanei maghiare dar se obligă să plătească araciul regulat către turci

1452 – În toamna anului 1452, Vladislav începe o reorganizare fiscală ȋnlocuind sistemul de pondere apusean cu cel turcesc din vremea lui Murad al II-lea. Această măsură avea ca scop asigurarea, în viitor, a stabilităţii, dezvoltării şi autonomiei economice a Ţării Româneşti

1452, octombrie – Iancu de Hunedoara le impune braşovenilor să nu mai primească “nici asprii, nici moneda voievodului transalpin” iar anul următor îl ameniţă pe Vladislav cu anexarea Almaşului şi Făgăraşului

 1453, 3 februarie  –  Iancu de Hunedoara îi ia Almaşul lui Vladislav al II-lea şi îl cedează sibienilor

1455 –  Apar presiuni, din partea Imperiului Otoman, asupra Țării Românești și Moldovei, odată, prin masarea unei puternice flote pe Dunăre, apoi prin jefuirea crâncenă a Moldovei

1456, 20 august – Vladislav al II-lea „a pierit de sabie în mijlocul Târșorului“ fiind înmormântat la Mănăstirea Dealu, piatra sa tombală, pusă de Craiovești, pe care i-a făcut vlasteli

1456, 15 iulie/20 august(?) –  Se încheie domnia lui Vladislav al II-lea

______

Autori : Cornel  Birsan, Cristian Moşneanu, Adrian Anghel

 

Share