Corneliu E. Giurgea

Corneliu E. Giurgea

Corneliu E. Giurgea (n.1923, București – d.1995, Bruxelles) a fost un medic neurofiziolog român care de-a lungul timpului a reușit să se impună ca o autoritate internațională în domeniul neuroștiințelor. Activitatea sa s-a desfășurat atât în România (1949-1962), cât și în Belgia (1962-1995).

A dobândit o experienţă unică în neuroştiinţe, având ca maeştri somităţi ştiinţifice recunoscute: în URSS pe Acad. P. S. Kupalov (la rândul sau elevul preferat al laureatului Premiului Nobel, I. P. Pavlov), la Institutul de Medicină Experimentală “I.P. Pavlov” din Sankt Petersburg, iar în România pe consacraţii neurologi Acad. A. Kreindler şi Acad. O. Sager. Cunoscător a cinci limbi (engleză, franceză, germană, rusă, română), a promovat succesiv în ierarhia ştiinţifică şi în cea universitară, ajungând şef de secţie la Institutul de Fiziologie al Academiei Române, profesor şef de catedră de Fiziologie normală şi patologică la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti şi secretar general al Societăţii Române de Fiziologie.

În 1963 a emigrat în Belgia, unde a fost numit șef al Departamentului de Neurofarmacologie, din cadrul companiei UCB. În 1965 a fost numit profesor asociat de psihofarmacologie la Universitatea Catolică din Louvain. S-a afirmat la nivel internaţional din 1962 (la numai 39 ani) în Belgia, unde şi-a dezvoltat conceptele, cercetările şi invenţiile, până la sfârşitul vieţii, pe 30 decembrie 1995, la Bruxelles.

Prin talentul şi munca sa neobosită a devenit o personalitate în cercetarea experimentală (preclinică) europeană şi internațională, realizând valoroase studii, colaborări, lucrări şi tratate. În Belgia – țara care l-a adoptat, datorită excepționalei sale valori şi competenţe – a fost numit şef al Departamentului de Neurofarmacologie (1962-1983), apoi consilier ştiinţific la Departamentul de Cercetare-Dezvoltare al reputatului consorţiu internaţional bio-farmaceutic UCB, Bruxelles, şi şef al Departamentului de Psiho-Biologie la  Institutul “Albert Michotte”. În ceea ce priveşte cariera universitară, a fost profesor la prestigioasa Universitate din Louvain.

În anul 1964 a devenit primul care a sintetizat piracetamul. Ulterior, pe baza studiilor acestei acetamide, a definit în 1972 conceptul de Nootrop, caracterizând astfel anumite tipuri de medicamente și suplimente alimentare ce au ca efect stimularea funcțiilor cognitive. Argumentul său a fost acela că „omul nu va aștepta pasiv milioane de ani până când evoluția îi va oferi un creier mai bun” (franceză: L’Homme ne va pas passivement attendre des millions d’années pour que l’évolution lui offre un meilleur cerveau).

Conceptul NOOTROP reprezintă o sinteză neuro-psiho-fiziologică, neuro-metabolică şi farmacologică şi este un sistem organizaţional, integrativ şi dinamic de potenţare homeostatică a scoarţei cerebrale şi a activităţii nervoase superioare şi psihice.

Medicaţia NOOTROPĂ susţine normalitatea cerebrală şi antagonizează etio-patogenic îmbătrânirea cerebrală patologică prin acţiune simultană (binară):

  • la nivel neuronal – întăreşte performanţele neurometabolice şi sinteza neurotransmiţătorilor;
  • la nivel neurovascular – descreşte viscozitatea sângelui, are activitate anti-plachetară şi creşte perfuzia neurocapilară.

Inventica-terapia nootropă, geriatrică, anti-aging (medicamente/nutriceutice)

Prof. dr. C. Giurgea a revoluţionat terapia encefalo-neuro-psiho-tropă prin descoperirea şi fundamentarea conceptului unei noi clase terapeutice (farmaco-logice) în neuroştiinţe – medicaţia nootropă (nootropics, memory and cognitive enhancers, anti-hypoxic agents, cerebro-metabolism activators, memory and cognitive enhancers,  smart drugs), al cărei prim reprezentant este piracetamul (DCI) – Nootropil® (UCB) – generaţia I.

Derivat ciclic al acidului gama aminobutiric (GABA) – aminoacid neurotransmiţător din creier, piracetam-ul – datorită lipsei de toxicitate, eficacităţii deosebite şi utilizării sale pe scară largă – este produs în numeroase ţări din întreaga lume şi este înregistrat (®) cu peste 50 de denumiri, dintre care cele mai răspândite sunt: Nootropil®, Braintop®, Cerebroforte®, Gabacet®, Memo-Puren®, Nootrop®, Normabrain®, Piracebral®, Psychoton®, Sinapsan®.

Piracetamul se înscrie în terapia cerebrală metabolică, ortomoleculară, nutriceutică, iar prin acţiunile sale realizează cerebroprotecţia multiplă faţă de agresionarea creierului provocată de toxice (alcool, medicamente), traumatisme, boli ale metabolismului, stres, oboseală, hipoxie, ischemie, îmbătrânire normală şi patologică. De aceea, aria sa terapeutică cuprinde geriatria, neurologia, psihiatria, medicina internă şi – ca activator cerebral – tot parcursul vieţii de la copil, adolescent şi tânăr la adult şi bătrân.

Impact şi longevitate globală pentru marca GIURGEA – BELGIA

Impactul remarcabil în neuroştiinţe, terapiile nootrope şi medicina anti-aging realizat de descoperirile, conceptele, invenţiile şi medicamen-tele descoperite de Prof. dr. Corneliu Giurgea este demonstrat pe multiple planuri:

• prin progresul ştiinţific înscris la nivel internaţional şi devenit clasic, de referinţă în cercetarea creierului, în neuro-psiho-biologie şi în neuro-psiho-farmaco-terapie;

• prin progresul medical-terapeutic utilizat pe scară largă în întreaga lume, cu precădere de populaţia vârstnică, mai ales cea afectată de patologia psiho-geriatrică şi neuro-geriatrică;

• prin dezvoltarea succesivă a unei noi clase de medicamente (generaţiile I şi II) – clasa racetamilor (derivaţi ciclici de GABA, derivaţi de piracetam) – medicamente nootrope-psihotrope-neurotrope.

Importanţa şi semnificaţia pentru ştiinţă, bio-medicină, terapeutică şi industria medicamentelor aclasei racetam/racetams (având primul său reprezentant: piracetamul – Prof. dr. Corneliu Giurgea) este certificată prin următoarele fapte:

• creşterea constantă a numărului derivaţilor racetam activi pentru terapia bolilor – denumiri DCI: Aloracetam, Aniracetam, Brivaracetam, Coluracetam, Etiracetam, Fosoracetam, Levetiracetam, Nebracetam, Nefiracetam, Oxiracetam, PIRACETAM, Pramiracetam, Racetam, Rolziracetam, Seletracetam – aproximativ 20 de racetami la nivelul anului 2014;

• extinderea ariei terapeutice (cu suprapuneri sau întrepătrunderi de acţiuni primare, secundare şi terţiare): de la medicaţie nootropă şi activatori de memorie şi cogniţie, la terapie de neuroprotecţie, anti-hipoxică şi anti-ischemică, la efecte anxiolitice şi anti-depresive şi acţiuni anti-convulsivante (anti-epileptice).

A fost profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Doctor în Psihologie la Institutul Pavlovian din Leningrad, Rusia.

Realitatea românească este în flagrant CONTRAST cu cea din STRĂINĂTATE – extrase din In Memoriam C. E. GIURGEA, UCB-Pharma, Headline, 9th Jan. 1996:

– Florent MARTIN, director ştiinţific la UCB, l-a întâlnit pe Corneliu Giurgea în 1961 şi a fost impresionat de inteligenţa şi cunoştinţele sale, invitându-l să devină director al Departamentului de Farmacologie al UCB.

“UCB îi datorează foarte mult savantului C. GIURGEA: acesta nu numai că a descoperit un nou medicament, care este acum distribuit în peste 100 de state, dar un medicament a cărui dezvoltare a adus faimă companiei UCB Pharma, făcând din aceasta compania care este astăzi. C. GIURGEA a fost un mare om de ştiinţă, care, pe lângă publicarea a numeroase cărţi şi articole ştiinţifice, a fost şi un mare umanist şi filosof.”

De asemenea, istoriografia ştiinţei şi medicinei în Belgia, în Europa şi pe plan internaţional, într-o diversitate remarcabilă de documente, lucrări, tratate şi enciclopedii, în toate limbile de circulaţie mondială certifică progresul înscris în neuro-ştiinţe şi bio-medicină de către Prof. Dr. Corneliu E. Giurgea (1923-1995).

Lucrări publicate

  • Corneliu E. Giurgea. Elaborarea reflexului condiționat prin excitarea directă a scoarței cerebrale. Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953
  • Corneliu E. Giurgea. Fiziologie normală și patologică: culegere de lecții. Institutul pentru Perfecționarea și Specializarea Medicilor și Farmaciștilor. 1956
  • Corneliu E. Giurgea. Vers une pharmacologie de l’activité integrative du cerveau. Tentative du concept nootrope en psychopharmacologie” – Actualités Pharmacologiques, Vol.25, pp 115-156, 1972
  • Corneliu E. Giurgea. Fundamentals to a pharmacology of the mind (American lecture series; publication no.1041) – Ed. Thomas Springfield, Chicago, Illinois (USA), 1981
  • Corneliu E. Giurgea. The nootropic concept and its prospective implications – Drug Development Research, Vol. 2, Issue 5, pp 441-446, 1982
  • Corneliu E. Giurgea. L’héritage de Pavlov: un demi-siècle après sa mort – Ed. Pierre Mardaga, Bruxelles, 1986
  • Corneliu E. Giurgea, Marie Bronchart. Le vieillissement cérébral: normal et réussi, le défi du XXIe siècle. 1993

Surse: medicaacademica.ro, wikipedia

Share